Закупуване на 2 специализирани столчета за Вики и Мони, които са с диагноза ДЦП
Бенефициент

Вики и Мони

Статус

Изпълнена

177%

събрани до момента:

3 531 лева

цел:

2 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top