Закупуване на специализирана количка за ДЦП за ЦНСТДМУ в град Пазарджик
Бенефициент

ЦНСТДМУ гр. Пазарджик

Статус

Изпълнена

173%

събрани до момента:

2 596 лева

цел:

1 500 лева
Дари сега!
Scroll to Top