Заедно даряваме топлина на баба Дора – допълнителна кауза
Бенефициент

Баба Дора

Статус

Изпълнена

100%

събрани до момента:

965 лева

цел:

965 лева
Дари сега!
Scroll to Top