Довършване на стая за деца със специални нужди
Бенефициент

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, гр.Казанлък

Статус

Изпълнена

79%

събрани до момента:

709 лв

цел:

900 лв
Дари сега!
Scroll to Top