Да помогнем на Ивайло да възвърне зрението си и да твори
Бенефициент

Ивайло от Хасково

Статус

Изпълнена

89%

събрани до момента:

1 776 лева

цел:

2 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top