Да зарадваме 150 възрастни хора в страната като им осигурим важни за тях материални неща
Бенефициент

домове за възрастни хора в страната

Статус

Изпълнена

125%

събрани до момента:

5 604 лева

цел:

4 500 лева
Дари сега!
Scroll to Top