Велотуризъм за хора във физически неравностойно положение
Бенефициент

Balkans Everywhere

Статус

Изпълнена

48%

събрани до момента:

5 292 лева

цел:

11 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top