Бягаща пътека и масажна масичка за Център за социална рехабилитация
Бенефициент

ЦСРИ - гр. Свищов

Статус

Изпълнена

92%

събрани до момента:

2 939 лева

цел:

3 200 лева
Дари сега!
Scroll to Top