Библиотека и кът за четене в ОУ ‘Васил Левски’, с. Орешене
Бенефициент

ОУ ‘Васил Левски’, с. Орешене, общ. Ловеч

Статус

Изпълнена

67%

събрани до момента:

4 374 лева

цел:

6 516 лева
Дари сега!
Scroll to Top