Библиотека в училище
Бенефициент

202-ро ОУ Христо Ботев - с. Долни Пасарел

Статус

Изпълнена

74%

събрани до момента:

3 702 лева плюс компютър и над четиристотин и петдесет книги

цел:

5 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top