“За кучетата водачи и асистенти на незрящи, диабетици и хора с увреждания“
Бенефициент

Фондация "Очи на четири лапи"

Статус

Изпълнена

108%

събрани до момента:

10 603 лв

цел:

9 816 лв
Дари сега!
Scroll to Top