Покупка на апаратура за отделение за недоносени деца
Бенефициент

Отделение за интензивно лечение и специални грижи за новородени деца с повишен риск към Първа многопрофилна болница за активно лечение, София

Статус

Изпълнена

85%

събрани до момента:

1 700 лв

цел:

2 000 лв
Дари сега!
Scroll to Top