За животните с любов
Бенефициент

Две места за настаняване на животни - в Хасково и в с.Гълъбовци

Статус

Изпълнена

88%

събрани до момента:

4 423 лева

цел:

5 049 лева
Дари сега!
Scroll to Top