Каузи в изпълнение

Скъпи приятели,

В края на годината идва естественото време да си направим равносметка за нещата, които заедно сме постигнали през годината и да дадем актуална информация за нещата, които ни предстои да довършим. Прозрачността е водещ принцип за нас, затова започваме с отчет върху каузите ни от 2023г., които са още в изпълнение.

За Стефчо и мечтата му да проходи отново (август 2023г.)

Събрахме сумата от 17,378 лв за  борбения Стефчо и мечтата му да проходи отново. За сумата от 11,610 лв  му осигурихме Мотомед – специализиран тренажор за активна и пасивна рехабилитация. Така подпомогнахме рехабилитационния процес за Стефчо, за да увеличим значително шансовете му да проходи.

От средата на ноември до Коледа Стефчо е в специализирана клиника в град Пфорцхайм Германия. С това продължително рехабилитационно лечение от 6 седмици, семейството му прави още една сериозна крачка по пътя към неговото възстановяване! 

След завръщането им очакваме препоръки на лекуващия лекар за допълнителни помощни средства или процедури, които да осигурим с оставащите 5251 лв по каузата.

За сумата от 517 лв осигурихме специализираната храна за Веско от дългосрочната ни кауза.

Розовата къща: Повече надежда и достойнство (юли 2023г.)

За каузата, с която насочихме фокус и подкрепа към хората с най-нисък социален статус – със зависимости, често пъти в следствие на това бездомни, безработни  събрахме 14,731 лв.  

Основният ремонт и оборудване стартира в края на месец септември. До момента е освежено и подменено обзавеждане на част от пространството в дневната, монтирана е кухня, ремонтирана е банята, осигурено е ново оборудване за двора, оформено е складово пространство със стелажи, поставени са климатици, за да се намалят разходите за отопление на кризисния център. Остава да се направи частична подмяна на оборудването на помещенията, в които работят психолога и социалните работници, както и да се закупи офис техника, за да обявим каузата за приключена в края на януари.

Заедно за по-добър живот за Деян и Ели (юни 2023г.)

През юни подкрепихме двамата ни прекрасни млади герои – Деян и Ели – и събрахме 13,087 лв за каузата!

За Ели осигурихме климатик на стойност 1650 лв, който й помогна с епилептичните пристъпи, причинени от силна топлина.

За Веско от дългосрочната ни кауза закупихме специализирана храна за 517 лв.

Сумата за Деян е 10,920 лв, включваща интензивни, допълнителни рехабилитационни процедури и водна гимнастика с цел подобряван на състоянието му. 

През октомври семейството на Деян проведоха консултация с наблюдаващия го ортопед от Турция Проф. д-р Фуат Билгили. Неговата препоръка е за операция и по-щадяща рехабилитация и водна гимнастика. Ето защо предвидения годишен рехабилитационен план заложен в каузата не може да се осъществи в заложените параметри. 

Ще остане подкрепата ни за водната рехабилитация като най-щадяща за Деян, както и друг вид рехабилитации отговарящи на моментното му състояние. По  молба на родителите му ще закупим по-подходяща позиционираща инвалидна количка за Деян, която му е крайно необходима, тъй като настоящата му е от 5 години и е малка за него. 

Сумата, която остава да се усвои по каузата е 9,525 лв и ще бъде разпределена за необходимото  до м. юни 2024 г.

Слънце и за нас (февруари 2023г.)

Избрахме тази кауза в подкрепа на 40 деца и младежи с аутизъм и ментални увреждания ДЦДМУ “Добро сърце’ гр.Перник, за които да  осигурим пространство за изнесени обучения и игри като се изгради детска площадка – тип външна класна стая. Проект за открита площадка има от преди 3 години, но така и не се стига до нейната реализация заради високата сума за центъра от 51 300 лв. Тъй като сумата бе непосилна за нас, фондация Ангели за България също решиха да се включат в проекта, като двете организации осигурим по 15,000 лв, а останалата сума от Дневния център.

При подготовката за стартиране на проекта през м. април се оказа, че поради законови промени е необходимо да се премине през допълнение на проекта, процедури и документални разрешения от Община Перник, които отнеха 6 месеца и увеличиха сумата на проекта на 57,852 лв. Забавянето за стартиране на проекта беше една от причините, поради която фондация Ангели за България се отказаха от своята подкрепа за каузата и решиха да насочат предвидените от тях средства към друга кауза. Този факт допълнително забави стартирането на проекта с още един месец, докато Център “Добро сърце” успее да осигури от свои спомоществователи допълнителни средства.

Строително ремонтната дейност започва през м.януари 2024 г., като срокът на изпълнение е заложен не по късно от 31.05.2024 г. Планът е пространството да е готово значително по-рано, ако времето е хубаво. Заложихме  по-дълъг срок , предвид зимните месеци, защото някои строителни процеси, не могат да се извършват при снеговалеж, дъжд и отрицателни температури.

За нас принципа на прозрачност е водещ. Затова ще публикуваме актуална информация за процеса на изграждане на площадката ежемесечно.

Виж всички новини
Scroll to Top