Кауза за

Заедно подкрепяме Център за детско развитие „Малки чудеса“

Бенефициент

Център за детско развитие “Малки чудеса”

Статус

Изпълнена

Събрана сума

13 842 лв

Новини за каузата:

С радост споделяме, че заедно успяхме да съберем 13 842 лева за януарската ни кауза. За да подкрепим нашите приятели от „Малки чудеса“  закупихме оборудване на стойност 7 200 лв. С една част от останалата дарена сума ще подкрепим дългосрочната ни кауза за Веско, а остатъкът ще бъде предвиден за следващите ни каузи.

Повече подробности за каузата

Грижата за недоносени деца в България е една от важните каузи, които сме подкрепяли неведнъж. Фокусът ни досега беше изключително върху подобряването на условията в болници със специализирани отделения за неонатологична грижа. Реалността е, че недоносените дечица срещат трудности в развитието си дълго след като са се прибрали у дома. Близо 30% от преждевременно родените деца страдат от увреждания и трудности в развитието, които налагат навременна и дългосрочна терапевтична подкрепа и проследяване – неврологични, двигателни, сензорни, комуникативни и когнитивни нарушения. Други 50% страдат от леки, но дългосрочни трудности, като обучителни и психо-емоционални трудности, които е от изключителна важност да бъдат адресирани възможно най-рано, за да окажат минимално отражение върху живота и развитието на децата.
Щастливи сме, че този месец подкрепяме именно тази дългосрочната грижа за недоносени деца в лицето на Центъра за детско развитие “Малки Чудеса”.

Повече за Центъра

Център за детско развитие “Малки чудеса” е създаден в края на 2017 г. и е сбъднатата мечта на екипа на Фондация “Нашите недоносени деца”. За две години Центърът е подкрепил близо 300 семейства с преждевременно родени деца и семейства с деца с трудности в развитието. Стремежът на Център “Малки чудеса” е предоставянето на комплексна терапевтична подкрепа, която да отговаря на целия спектър от потребности на децата и техните семейства. В “Малки чудеса” работи мултидисциплинарен екип от специалисти в областта на детското развитие – логопед, психолог, ерготерапевт, специалист по ранна детска интервенция. Регулярно се провеждат и консултации с неонатолог, педиатър и консултант по кърмене.
В Центъра се предоставят както индивидуални, така и групови терапевтични занимания за деца, а родителите също могат да се възползват от разнообразни групови форми на подкрепа и споделяне на опит, както и от индивидуални консултации по теми, засягащи родителството, грижата за деца с трудности в развитието и подкрепата на ранното детско развитие.
От 2018 г. в Центъра е създадена и социална програма за семействата, които срещат финансови затруднения. Целта на програмата е да направи терапията достъпна за всяко дете, което има нужда от специална подкрепа, покривайки 50% от стойността на сесиите със специалисти по ранно детско развитие. В рамките на Социалната програма в “Малки чудеса” ежемесечно се провеждат и безплатни консултации с психолог, логопед, ерготерапевт, както и с неонатолог и педиатър, които целят ранното откриване на затруднения в развитието и навременна интервенция.

Повече за каузата

В работата с недоносени деца, добре познати са ползите от прилагането на терапевтични подходи, ангажиращи цялото тяло и всички сетива на детето, както и осигуряващи необходимата свобода в едно защитено пространство, в което детето да даде воля на въображението си и да си позволи да експериментира, опознавайки себе си и средата наоколо. Именно такъв метод е релационната психомоторика. Основна ѝ цел е подпомагане, възстановяване, подобряване връзката на детето със собственото тяло, околните и обектите от света (от лат: “relacio” – връзка). Тя подкрепя развитието на глобалната и фината моторика, равновесието, разбирането на понятията за пространство и време, които се явяват база за училищна готовност. Подходът подпомага децата в овладяването на езика и вербализиране на преживяванията и улесняване на комуникацията. Всичко това го прави неизменна част от терапевтичния процес в “Малки чудеса”. За да бъдат пълноценно провеждани заниманията по психомоторика обаче, терапевтичният екип на Центъра се нуждае от няколко допълнения към оборудването на залата си по психомоторика, така че да предоставя терапевтична подкрепа от най-високо ниво за децата, с които работи.
Като част от каузата ще бъде закупено оборудване на обща стойност 7,200 лв. Освен това, планираме да подкрепим дългосрочната ни кауза за Веско.

Стани част от промяната

Стани дарител

Как? Запиши мейла си, за да ти пращаме информация за бъдещи каузи.

Предложи кауза

Изпрати ни писмо и ни предложи кауза или партньорска организация.

Да станем повече

Как? Като споделиш нашия сайт или препоръчаш 1% Промяна на приятел