Кауза за

Заедно подкрепяме Дневен център за деца с увреждания в гр. Павликени

Бенефициент

Дневен център за деца с увреждания - гр. Павликени

Статус

Изпълнена

Събрана сума

13284 лв

Новини за каузата:

А ето какво постигнхме #заедно – цветен и приказен е вече Дневният център за деца с увреждания в гр. Павликени. 

Логопедичен кабинет:

Занималня:

Работно ателие:

Гардеробна:

 Подкрепихме и Веско от дългосрочната ни кауза, като осигурихме специализираната му храна за месеца.

Документи по изпълнение на каузата тук

 

Повече подробности за каузата

Посрещаме Август! Месец на слънце, топлина, ваканции и месец, в който отново отваряме сърцата си, за да помогнем на хора с прекрасна мисия!

Дневният център за деца с увреждания предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на деца с увреждания, отглеждани в семейна среда,  нуждаещи се от специализирана грижа на възраст от 3 до 18 години. При тях се предлага целодневни и почасови услуги, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.

Центърът e с капацитет 15, но реалния брой на потребителите е над 30 деца от Общините Павликени и Сухиндол.

Мисия:
Мисията на Дневния център за деца с увреждания град Павликени е да осигури на децата със специални образователни потребности и техните семейства, безопасна, достъпна и качествена грижа.

 Роля:

Дневния център осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за децата. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културно развитие на всеки посетител като доказателство на това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността.

Финансиране:

Бюджета е държавна субсидия, като държавно делегирана дейност и е твърде ограничен, за това е необходимо, да търсят помощ от добри хора, с топли сърца, които да им помагат в трудни за тях моменти.

 Целите на услугата са:

 • Да подобри физическото и психическо състояние на децата;
 • Да подпомага цялостното развитие и социалната адаптация на децата със специални нужди, чрез корекционно-компенсаторна възпитателна дейност;
 • Да осигури възможности за включване в социалния живот на общността;
 • Децата да се обучават в самостоятелен и смислен живот;
 • Да бъдат интегрирани в системата на образованието;
 • Да намали дискриминацията на деца с физически и интелектуални затруднения;
 • Да окаже подкрепа на семействата на деца с увреждания, за да не бъдат изключвани от трудовия пазар.

Основни дейности:

 • Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери за обучение;
 • Овладяване на елементарни домакински умения;
 • Рисуване /различни техники и материали/, керамика /работа с глина и пластелин/;
 • Занимания свързани с общи познания и грижи за цветята;
 • Спортни дейности;
 • Междугрупови отношения;
 • Работа със семейството;
 • Арттерапия;
 • Смехотерапия;
 • Музикотерапия;
 • Речево-говорна рехабилитация;
 • Игрова терапия.

Услугите:

 • Eкипна оценка на всяко дете с оглед осигуряване на подходящи грижи за детето;
 • Индивидуална работа, целяща усвояването на основни знания и умения от детето;
 • Логопедични услуги;
 • Психологични услуги;
 • Педагогически услуги;
 • Хранене;
 • Спане;
 • Транспорт.

Всички услуги се предоставят целодневно и почасово. Всяко дете, посещаващо Дневния център има индивидуална програма, която се разработва от екипа, в сътрудничество с родителите и самите деца. Индивидуалната програма се разработва в началото на годината и се преоценява на всеки 6 месеца.

Как ще помогнем?

 1. Осъвременяване и дообурудване на стаята на логопеда „Бърборан”.

В съвременното ни общество все по-често се наблюдават определени езикови и говорни нарушения на децата в много ниска възраст, които ако не бъдат забелязани навреме и не бъдат предприети мерки за тяхното преодоляване, биха повлияли значително на бъдещото им социално развитие.

 1. Осъвременяване на малка занималня „Уча се и Мога”.

По този начин ще осигурим  индивидуален подход за придобиване на умения за учене, навици, самотоятелност и др., за по нататъшното разгръщане потенциала им в естествена, хармонична и предразполагаща среда.

 1. Осъвременяване на входно антре /съблекалня/.

            Да създава усещане за домашен уют и топлота, за плавен преход и адаптиране на децата.;

 1. Осъвременяване и ново обзавеждане на столовата.

            Самостоятелното и правилно хранене е в основата на самостоятелното поведение на децата. Една модерна и цветна столова, би провокирала интереса на децата, към храната и самостоятелното и кансумиране.

Тъй като сумата е голяма, с приоритет ще бъдат логопедичната стая и занималнята.

Повече информация тук.

И този месец подкрепяме Веско и така заедно целим да съберем 19,623 лв.

Стани част от промяната

Стани дарител

Как? Запиши мейла си, за да ти пращаме информация за бъдещи каузи.

Предложи кауза

Изпрати ни писмо и ни предложи кауза или партньорска организация.

Да станем повече

Как? Като споделиш нашия сайт или препоръчаш 1% Промяна на приятел