Кауза за

Проект ‘Семейства без Насилие’

Бенефициент

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

6 475 лева

Повече подробности за каузата

Каузата ни през април ни намери съвсем сама. Първо с помощта на хората дошли на отворената среща на 18.03, които предложиха да подкрепим жени жертва на насилие; а след това и с помощта на друг наш приятел, Мария, която ни потърси, за да ни свърже с екип в Стара Загора, който работи точно в тази посока. В мечтите ни всички кауза на 1 Процент Промяна започват така 🙂

Този месец подкрепяме проект “Семейства без насилие” реализиран в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Проектът е с психосоциална насоченост, фокусиран върху закрилата и професионалната подкрепа за възстановяване на жертви на домашно насилие. 

Основната цел на проекта е да подпомогне прекратяването на насилието в семейства в общината като се предостави закрила и професионална помощ за възстановяване на пострадалите; прилагат се методи като семейна медиация, фамилно консултиране, възстановителни и корекционни програми, като се работи със семейството като система от отношения, в които се случва насилието.

Целевата група обхваща около 50 семейства с идентифициран рисков профил, както и институциите и гражданите в Стара Загора.

Проектът е действащ от март 2017 г. като се издържа със средства от частни дарители, както и с лични средства на хората, работещи по проекта. С нас се свърза неговия координатор, а освен нея по проекта работят и двамата терапевти.

Нашето желание е да подпомогнем проекта в две посоки: първата е да осигурим средствата, с които да бъдат покрити разходите за хонорари на терапевтите по програмата за следващите 6 месеца (по план проектът трябва да продължи до септември 2018 г.); втората е да помогнем на 5 жени, които са част от програмата, да посетят специализириани курсове за преквалификация, което ще им даде възможност да намерят работа и да бъдат независими.   

Целта на проекта е да продължи до септември 2018 г. като разходите за следващите 6 месеца са в размер на 2,790 лв. Те включват единствено разходите за хонорари на терапевтите в програмата.

Освен това, с помощта на екипа на проекта, получихме информация за 5 жени, които имат нужда от курсове за преквалификация с цел овластяване и започване на работа. Подбрани са курсове за сладкарство, готварство, счетоводство и фризьорство.

Така разходите за каузата през месец април са около 7,200 лв:

  • 2,790 лв – хонорари за двама терапевти за период от 6 месеца
  • 4,350 лв – квалификационни курсове; към момента ориентировъчните цени са, както следва: сладкарство – 750 лв; готварство – 1650 лв за 2 жени; счетоводство – 1500 лв; фризьорство – 450 лв; разбира се, екипът ни ще отдели време, за да намерим подходящи курсове и като качество и като цена с цел оптимизиране на разходите;

Освен това, предвиждаме разход за каузата ни за Веско в размер на 516 лв.

Така общия бюджет на каузата за месец април е 7,656 лв.

Стани част от промяната

Стани дарител

Как? Запиши мейла си, за да ти пращаме информация за бъдещи каузи.

Предложи кауза

Изпрати ни писмо и ни предложи кауза или партньорска организация.

Да станем повече

Как? Като споделиш нашия сайт или препоръчаш 1% Промяна на приятел