Кауза за

Бягаща пътека и масажна масичка за Център за социална рехабилитация

Бенефициент

ЦСРИ - гр. Свищов

Статус

Изпълнена

Събрана сума

2 939 лева

Новини за каузата:

Повече подробности за каузата

ЦСРИ е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за младежи с увреждания над 18 години със създадени условия, отговарящи на индивидуалните потребности от социална, психологична, двигателна рехабилитация, обучение, консултиране, трудотерапия, организация на свободното време, социални контакти и социално-битови умения в приятелска и близка до реалната среда. Като превенция от дискриминацията, основана на увреждане, ЦСРИ предлага обучение на лицата за придобиване на умения за независим живот за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации. Потребителите на социалната услуга я посещават почасово, по изработен от специалистите график за работа, който е съобразен с ежедневието на всеки един от тях и с неговите психофизиологични дадености и особености. Центърът за социална рехабилитация и интеграция работи с 26 лица с дефицити с различна степен на увреждане и диагнози.

За да улеснят процеса на рехабилитация и ежедневните грижи за подобряване на физическото състояние на хората, посещаващи центъра, екипът има належаща нужда от медицинска кушетка за масаж, както и електронна бягаща пътека. Чрез събраните средства през април ще се опитаме да закупим и двете устройства като приоритетна е кушетката за масаж. Вярваме, че чрез нашето съдействие центърът ще може да предостави възможността на 26 души с различна степен на увреждания или дефицити да получат по-добра среда за осъществяване на ежедневната си рехабилитация и по този начин – по-добри условия за живот.

Масажна кушетка 1 500 лв.
Електронна бягаща пътека 1 200 лв.

.

Ако успеем да съберем в рамикте на този месец по-гляма сума, ще можем да помогнем и със закупуването на фороапарат и/или цветен принтер, които са необходими за работата с младежи с аутизъм, които посещават центъра. Тъй като при тях комуникативните способности не са развити, с тях се общува изцяло с картинков материал. Всички материали за работа се снимат и се умаляват като картинка, за да могат специалистите, които работят с тях да им изготвят визуално разписание за деня, по което те да разберат какво трябва да работят.

Стани част от промяната

Стани дарител

Как? Запиши мейла си, за да ти пращаме информация за бъдещи каузи.

Предложи кауза

Изпрати ни писмо и ни предложи кауза или партньорска организация.

Да станем повече

Как? Като споделиш нашия сайт или препоръчаш 1% Промяна на приятел